Editorial Team

Editor In Chief

  1. DR. Mohd Rafiq, M.A, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, Indonesia

Editors

  1. DR. Ali Sati, M.Ag, IAIN Padangsidimpuan, Indonesia
  2. Fauziah Nasution, M.Ag, IAIN Padangsidimpuan, North Sumatra, Indonesia
  3. Agus Salim Lubis, IAIN Padangsidimpuan, North Sumatera, Indonesia
  4. DR. Sholeh Fikri, M.Ag, IAIN PADANGSIDIMPUAN, Indonesia

Journal IT

  1. Arifin Hidayat, IAIN Padangsidimpuan

Sekretariat

  1. Darwin Harahap, IAIN Padangsidimpuan