Vol 6, No 1 (2020)

Table of Contents

Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial

Juriyana Megawati Hasibuan dan Fatahuddin Aziz Siregar (Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)
Abstract : 420 Viewers   DOI : 10.24952/el-qanuniy.v6i1.2467
PDF
1-15
Arbanur Rasyid (IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)
Abstract : 420 Viewers   DOI : 10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442
PDF
29-41
zulfan Efendi Hasibuan (IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)
Abstract : 134 Viewers   DOI : 10.24952/el-qanuniy.v6i1.2858
PDF
42-54
Syafri Gunawan (IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)
Abstract : 173 Viewers   DOI : 10.24952/el-qanuniy.v6i1.2502
PDF
55-67
Ali Sati (IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)
Abstract : 182 Viewers   DOI : 10.24952/el-qanuniy.v6i1.2471
PDF
68-80
Hasiah . (IAIN PADANGSIDIMPUAN)
Abstract : 172 Viewers   DOI : 10.24952/el-qanuniy.v6i1.2472
PDF
81-95
Hendra Gunawan (IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)
Abstract : 1618 Viewers   DOI : 10.24952/el-qanuniy.v6i1.2473
PDF
96-110
Adanan Murroh Nasution (IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)
Abstract : 904 Viewers   DOI : 10.24952/el-qanuniy.v6i1.2504
PDF
111-124
Puji Kurniawan (Dosen Fakultas Syariah dan ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan,, Indonesia)
Abstract : 373 Viewers   DOI : 10.24952/el-qanuniy.v6i1.2548
PDF
125-137