Vol 5, No 1 (2023)

TADBIR: JURNAL MANAJEMEN DAKWAH FDIK IAIN PADANGSIDIMPUAN

DOI: https://doi.org/10.24952/tadbir.v5i1

Terbitan Volume 5 Edisi 1 ini terdiri dari 10 artikel yang jumlah penulisnya terdiri dari 1 negara yang berjumlah 13 penulis.

Table of Contents

Articles

Ridwan Rustandi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia)
Abstract : 92 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v5i1.6479
PDF
1-28
Siti Amelia (FIDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia)
Abstract : 61 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v5i1.8276
PDF
29-42
Fajrina Margareth Viruliana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia)
Mutiara Rizqa Chairunnisa (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia)
Abstract : 59 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v5i1.6283
PDF
43-56
Nanda Elma Fitriani (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia)
Lina Amiliya (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia)
Abstract : 51 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v5i1.6857
PDF
57-70
Sulaiman Sulaiman (Uin Sunan Kalijaga)
Hoirul Anam (Uin Sunan Kalijaga, Indonesia)
Abstract : 71 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v5i1.7134
71-88
agus riyadi (UIN Walisongo Semarang, Indonesia)
Abstract : 40 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v5i1.6892
PDF
89-110
Lukmanul Hakin (UIN Walisongo Semarang, Indonesia)
Abstract : 61 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v5i1.6931
PDF
111-128
Muhammad Syaoki (Universitas Islam Negeri Mataram)
Abstract : 88 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v5i1.7138
PDF
129-150
Ali Amran (IAIN Padangsidimpuan, North Sumatera, Indonesia)
Abstract : 35 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v5i1.8683
PDF
151-174
Ricka Handayani (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia)
Abstract : 69 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v5i1.8321
PDF
175-192