Editorial Team

REDAKTUR

  1. Yusri Fahmi, S.Ag., SS., M.Hum, UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, Indonesia

PENYUNTING AKHIR

  1. DR. Erawadi, M.Ag, IAIN Padangsidimpuan, North Sumatera, Indonesia, Indonesia
  2. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag, IAIN Padangsidimpuan
  3. Faizzuddin Harliansyah, MIM, UIN Maliki malang
  4. Mufid S.Ag., S.S., M.Hum, UIN Maliki Malang

DESAIN GRAFIS

  1. Aflah Indra Pulungan, SE, UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan

PHOTOGRAFER

  1. Muhammad Ihsan Ritonga, S.Sos, UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan

SEKRETARIAT

  1. Mutia Handayani, S.IP, UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan
  2. Muhammad Nuddin, S.Pd.I, UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan


OJS and Modified By IAIN Padangsidimpuan