Journal Sponsorship

Publisher

JURNAL INI DI PUBLIKASIKAN OLEH:

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengarah  : Drs. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag

Penanggung Jawab : Zul Anwar Ajim M.A

Pimpinan Redaksi  : Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag

Sekretaris Redaksi  : Muhammad Yusup Pulungan,MA

Angota :

 1. Eka Sustri Harida, M.Pd
 2. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd
 3. Fatahuddin Aziz, M.A
 4. Fauzi Rizal, M.A
 5. Fauzih Nasution, M.A

Sekretariah/ Tata Usaha:

 1.  Muhammad Taufiq El-Ikhwan, SE
 2. Ummi Kalsum, S.E
 3. Ardi Oktapian

Sirkulasi & Keuangan: Abdul Azis, S.Ag

MITRA BESTARI:

 1. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A (IAIN SUKA Yogyakarta)
 2. Prof. DR. H. M. Ridwan Lubis, M.A (UIN Jakarta)
 3. Prof. DR. Hasan Asari, M.A (UIN SU)
 4. Prof DR. Harun Sitompul (UNIMED)
 5. DR. Sumper Mulia Harahap, M.A (IAIN Padangsidimpuan)
 6. DR. Emmawati, M.Pd (IAIN Imam Bonjol)

TIM PENYUNTING:

 1. DR. Erawadi, M.Ag (Direktur Pasca IAIN Padangsidimpuan)
 2. Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A (IAIN Padangsidimpuan)
 3. Magdalena, M.Ag (IAIN Padangsidimpuan
 4. DR. Ali Sati Rangkuti, M.A (IAIN Imam Bonjol)
 5. Prof. DR. Nur Ahmad Fadhil Lubis, M.A ( UIN SU)

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Sponsors

Sources of Support