Vol 7, No 01 (2019)

DOI: https://doi.org/10.24952/logaritma.v7i01

Table of Contents

Articles

Nur Fauziah Siregar
PDF
1-14
Yenny Suzana, Iyana Maulida
PDF
15-26
Adek Safitri
PDF
27-40
Almira Amir
PDF
41-54
Rahma Hayati Siregar
PDF
55-68
Lili Nur Indah Sari
PDF
69-82
Mariam Nasution
PDF
83-96
Rika Annum Nasution, Ahmad Nizar Rangkuti, Lelya Hilda
PDF
97-110
Suparni Suparni
PDF
111-122
Diyah Hoiriyah
PDF
123-136