Vol 6, No 02 (2018)

DOI: https://doi.org/10.24952/logaritma.v6i02

Table of Contents

Articles

Almira Amir
PDF
1-18
Ahmad Nizar Rangkuti, Yusrida Hannum Karlina Nasution
PDF
19-44
Suparni Suparni
PDF
45-62
Rahma Hayati Siregar
PDF
63-73
Nur Fauziah Siregar
PDF
74-84
Lili Nur Indah Sari
PDF
85-101
Diyah Hoiriyah
PDF
102-111
Mariam Nasution
PDF
112-126
Mutia Sari, Laila Syahrani
PDF
127-149
Maulana Arafat Lubis, Nashran Azizan
PDF
150-163