Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Forum Paedagogik Jurnal Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kampus Utama IAIN Padangsidimpuan 22733 e-mail: paedagogikftikiain@gmail.com

Link Jurnal: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JP  

P-ISSN: 2086-1915 | E-ISSN 2721-8414


View My Stats