وقفات مع تاریخ دخول الإسلام إلى إندونیسیا

Asri Lubis

Abstract


Sejarah kedatangan Islam ke Pulau Sumatera (Indonesia) sangat
menarik untuk dijadikan sorotan kajian. Sungguhpun tema ini sudah
banyak disorot dalam berbagai penulisan. Malah dalam berbagai
bahasa terutama sekali dalam bahasa rumpun Melayu (Indonesia).
Kepentingan tema ini dapat dilihat dari kedudukan dan peranan
Indonesia dalam sejarah umat Islam, terutama sekali di rantau Asia
Tenggara. Demikian juga dalam dunia Islam. Kajian yang dilakukan
pada umumnya adalah kajian kepustakaan. Dengan merujuk kepada
sumber-sumber berbahasa Indonesia, terutama sekali hasil seminar
Ilmiah yang berlangsung berulang kali di Pulau Sumatera. Demikian
juga hasil penulisan dan kajian yang didapati dalam Bahasa dunia,
khususnya dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Sumber-sumber
Arab yang berkenaan dengan kitab-kitab induk, sebahagiannya masih
belum meluas penggunaannya dalam kalangan pengkaji dalam
Bahasa Indonesia / Melayu. Dari hasil kajian dari berbagai sumber ini
didapati bahwa kedatangan agama Islam ke Pulau Sumatera bermula
sejak abad pertama hijrah. Islam tersebar secara damai.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.HIKMAH Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam indexed by:

<img src="http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/Google-Scholar.jpg"