Vol 1, No 02 (2013)

Published : 2015-09-27

DOI: https://doi.org/10.24952/di.v1i02

chrome_reader_mode Table of Contents

Articles

Dame Siregar (Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Indonesia)

Abstract : 590 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.235
Abstract : 590 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.235
PDF

Hasiah Hasiah (Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 1047 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.236
Abstract : 1047 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.236
PDF

Muhammad Yusup Pulungan (Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 322 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.237
Abstract : 322 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.237
PDF

Maslina Daulay (Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 978 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.238
Abstract : 978 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.238
PDF

Lis Yulianti Syafrida Siregar (Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 3805 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.239
Abstract : 3805 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.239
PDF

Lazuardi Lazuardi (Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 735 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.240
Abstract : 735 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.240
PDF

Rosimah Lubis (Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 82 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.241
Abstract : 82 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.241
PDF

Zulhimma Zulhimma (Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 2787 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.242
Abstract : 2787 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.242
PDF

SAHADIR NASUTION (Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 340 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.243
Abstract : 340 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.243
PDF

ALI ASRUN LUBIS (Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Indonesia)

Abstract : 2238 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.244
Abstract : 2238 Viewers   DOI : 10.24952/di.v1i02.244
PDF

Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan

Jln. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kampus Utama IAIN Padangsidimpuan 22733

e-mail: darulilmitarbiyah@gmail.com

 P-ISSN: 2338-8692        E-ISSN: 2715-6745

Web jurnal: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/DI


View My Stats

Flag Counter